Programmet för Alliance Française d’Örebro från Mars till Augusti 2024 finns tillgängligt här !