Nätverket

Nätverket i Sverige

I Stockholm grundades 1889 den första svenska Alliance Française. Den följdes snabbt av Alliance Française i Uppsala och i Göteborg. Alliance Française i Örebro skapades 1935 och firar sitt 80-årsjubileum 2015. Idag omfattar det svenska Alliance françaises nätverket 16 föreningar, som har en särskild ställning i främjandet av den fransktalande världen. På grund av den störra svenska traditionen av studieförbund som Medborgarskolan och Folkhögskolan, erbjuder de svenska Alliance française inga kurser i franska. Dock föreslår de många aktiviteter och konferenser i franska och svenska om fransktalande kulturer. Som en del av samarbetet mellan de olika Alliance française i Sverige, hålls ett nationellt möte varje år i en nätverksmedlems stad. År 2015 ägde detta möte rum i Örebro. Här diskuteras tidigare och framtida projekt, såsom utveckling av partnerskap eller utbyte av föreläsare mellan de olika Alliance Française och städer i Sverige.

Projekt som genomförs via nätverket

Varje år sker en samling för alla allianser I Sverige. Här diskuteras projekt som  anordnats och kommande, som t ex partnerutveckling  eller att föreläsare cirkulerar mella olika allianser och städer.

Några exempel som förekommit :

  • Turné Grands Reporters
  • Franska filmfestavalen
  • Tävling I teckning

Turné Grands Reporters

Varje år tack vare initiativ av alla allianser I Sverige och deras samarbetspartners (Fondation Alliance Française, Mairie de Paris , Prix Albert Londres och Franska Institutet i Sverige) anordnas en turné av grands reporters i flera städer i Sverige T
ex Cécile Allegra, Meron Estefanos, Jean-Paul Mari, Tito, Olivier, Weber…

Franska Filmfestivalen

Sedan tre år nu anordnas en fransk filmfestival av allianserna i samarbete med  lokala biografer och ofta Franska filmfestivalen i  Stockholm. Klassiska filmer men också moderna aktuella franskspråkiga filmer.

Teckningstävlingar

Initierade av AF Halmstad 2018 som riktar sig till elever på högstadiet, en tävling som är avsedd att genomföras 2019 av så många alliansen.

princerond3