Gott Nytt År 2024

Kära medlemmar i Alliance Française d’Upsal och alla som intresserar sig för franska språket och de fransktalande ländernas kultur

Under det gångna året har Alliance Française d’Upsal haft en omfattande verksamhet. Föreningens medlemsantal har ökat och vi är nu nästan 230 medlemmar. Styrelse riktar ett varmt tack till alla föreningens medlemmar, volontärer och inbjudna föredragshållare. Tack vare er har föreningen kunnat erbjuda inte mindre än tolv programkvällar på svenska och franska, fem frukostmöte med fransk konversation, en bokcirkel fylld av fransk litteratur, fyra filmkvällar med klassiska och nya franska filmer samt givetvis många tillfällen till lustfylld samvaro kring föreningens bufféer.

2023 har varit ett märkesår för Alliance Française som grundades år 1883 i Paris. Med anledning av 140 årsjubileet bjöds representanter från alla världens föreningar in till en världskongress i Paris. Från Uppsala deltog Alliance Française ordförande och vice ordförande. Ta gärna del av franske presidentens tal och den dokumentär som TV5 Monde tagit fram för att presentera Alliance Française.

Kontakterna med Institut Français de Suède, Fondation des Alliances Française i Paris och Sveriges övriga Alliance Française föreningar har intensifierats under året. Det har bland annat resulterat i ett helt nytt samarbete kring en gemensam hemsida som kommer att lanseras under 2024 med syfte att synliggöra all verksamhet som bedrivs i Sverige. Varje förening kommer givetvis att ha sina egna sidor för att kommunicera med medlemmar och andra intresserade. För allt arbete med den nya hemsidan vill styrelsen rikta ett varmt tack till Alliance Française d’Örebro och de fyra franska medborgare som under året gjort civiltjänst, service civique, i Sverige. Med tiden kommer vi förhoppningsvis även att se mer samarbete kring program och evenemang. Styrelsen är också mycket tacksamma för möjligheten att nyttja filmer från Institut Français, utan vilka föreningens filmkvällar inte hade kunnat anordnats. Som ytterligare exempel på samverkan var styrelsen delaktig i planeringen av Institut Français besök i Uppsala under årets ”tour de Suède”.

Ett nytt år står för dörren. I Uppsala kan vi se fram emot ytterligare ett händelserikt år.

Den 3 februari välkomnar Alliance Française d’Upsal alla till årets temadag på temat: ”Les îles”. 

Under året kommer regelbundet program och evenemang att arrangeras. Efter nyår läggs information successivt ut på föreningens hemsida och via sociala medier.

Har du förslag eller önskemål på verksamhet eller vill ställa upp som volontär, tveka inte att kontakta styrelsen via hemsidan.

Varmt välkommen att delta och är du inte redan medlem går det bra att bli det genom anmälan via hemsidan. Bjud även med dina vänner och bekanta.

Stort tack för 2023 och tillönskan om Gott Nytt År 2024!

Styrelsen för Alliance Française d’Upsal genom ordförande Sten Bernhardsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *