Stipendiefond

Stipendiefonden är för närvarande vilande

Föreningens stipendiefond är för närvarande vilande efter styrelsebeslut 4 november 2019. Anledningen till beslutet är lågt intresse att ansöka (ingen ansökan vid föregående tillfälle) samt styrelsens arbetsbelastning.

Styrelsen hoppas att stipendiutdelningen kan återupptas inom en snar framtid och medlen på stipendiekontot bibehålls naturligtvis i avvaktan på detta.