Årsmöten

Enligt styrelsebeslut publiceras enbart föredragningslista och verksamhetsberättelse på hemsidan. Medlemmar kan vända sig till styrelsen för protokoll och övriga handlingar.

Senaste årsmötet:

8 mars 2023

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse

Tidigare årsmöten:

7 september 2022

Föredragningslista

17 mars 2022

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse

18 maj 2021

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse

11 mars 2020

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse

6 september 2018

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse

22 maj 2018

Föredragningslista