Styrelsen 2024

Sten Bernhardsson
Véronique Simon

Vid årsmöte för Alliance Française d’Upsal den 21 mars 2024 omvaldes Sten Bernhardsson till ordförande och Véronique Simon till vice ordförande samt Gunnar Larsson till skattmästare.

Vid årsmötet avtackades avgående styrelseledamoten Maria Höglund som lämnar styrelsearbetet.

Roland Ngwée Ngijol hälsades välkommen som ny styrelsemedlem.

Styrelsen har åtta ledamöter:

ORDFÖRANDE OCH SAMMANKALLANDE:
Sten Bernhardsson, Uppsala

VICE ORDFÖRANDE:
Véronique Simon, Uppsala

SKATTMÄSTARE:
Gunnar Larsson, Tierp

SEKRETERARE:
Helene Lagerquist, Uppsala

ORDINARIE LEDAMÖTER
Anita Berg, Uppsala
Charlotte Lindgren, Uppsala
Johan Mörner, Uppsala
Roland Ngwée Ngijol, Uppsala