Avslutning för deltagarna i AFU:s bokcirkel

Tisdag 16 maj kl 19.00, Odensgatan 5 A
Anmälan direkt till Carin Söderberg carin.soderberg@live.se eller 073 619 18 80 senast den 15 maj.

Fem böcker ingår i den bokcirkel som Alliance franҫaise d’Upsal erbjudit sina medlemmar hösten 2022-våren 2023.
Valet görs enligt följande kriterier:

Aktualitet – de valda böckerna är relativt nyutkomna.
Balans mellan kvinnliga och manliga författare
Omfattning – de valda böckerna är på 180 – 300 sidor.
Kvalitet – i franskspråkiga länder har böckerna blivit väl mottagna av litteraturkritiker såväl som av publiken och de kan ha fått något litterärt pris.

Böcker 2022-2023
Cécile Coulon, Une bête au Paradis. Le livre de Poche (2019)
Jean-Paul Dubois, La succession, Points (2016)
Clara Dupont-Monod, S’adapter, Stock (2021)
Laurent Nunez, Le mode avion, Actes Sud (2021)
Sylvain Pattieu, Des Impatientes, Babel (2012)