Véronique Simon ny vice ordförande

Vid årsmöte för Alliance Française d’Upsal den 8 mars 2023 valdes Véronique Simon till vice ordförande och efterträdde därmed Sten Bernhardsson, som valdes till ordförande.
Här Véroniques presentation:

Jag är född i Lorient, i Bretagne, och uppväxt i Brest. Bretagne, dess kultur och landskap, särskilt Atlanten, har alltid spelat en viktig roll i mitt liv.

Efter studier i bland annat litteratur i Brest flyttade jag som 20-årig till Paris, för att läsa teater, och sedan, 1987, till Sverige. I Sverige har jag bott i Västerås och flyttade sedan till Uppsala för mina universitetsstudier.
1998 disputerade jag vid Uppsala universitet med en avhandling om Alain Robbe-Grillet, med titel Alain Robbe-Grillet – Les sables mouvants du texte. 2001 fick jag anställning vid Karlstads universitet som universitetslektor i franska.
Sedan 2009 bor jag återigen i Uppsala där jag numera arbetar som universitetslektor med inriktning flerspråkighet med särskilt fokus på nyanlända elevers inkludering i det svenska skolsystemet.

Den frankofona litteraturen är ett av mina stora intressen i livet. Jag har under mina år som både doktorand och universitetslektor haft den äran att, oftast i samarbete med franska ambassaden i Sverige, bjuda in ett antal föreläsare, bland dem Alain Robbe-Grillet och Jacques Derrida. Min kärlek för litteratur försöker jag att sprida, och jag är till exempel numera, i samarbete med Institut français de Suède, medansvarig för ”Le choix Goncourt de la Suède”.

Jag har även genom åren haft en stark koppling till Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet, vars styrelseordförande jag var 2018-2022. Genom mitt arbete har jag besökt olika länder på den afrikanska kontinenten, bland andra francofona Tunisien och Kongo, och är i kontakt med många forskare från olika universitet i Afrika, även i andra länder och inte minst här i Sverige.

Mina övriga, privata sysslor har ofta med invandringsfrågor att göra. Jag är även ordinarie ledamot i Svenska FN-förbundets styrelse på mitt andra mandat sedan jag invaldes av kongressen 2018.

Mitt engagemang för Alliance Française är inget nytt: jag var i slutet på 90-talet styrelseledamot vid Alliance Française d’Upsal, och sedan, under min tid i Karlstad, ordförande för Alliance Française du Värmland.
Jag har även föreläst för ett antal Alliances Françaises runtomkring i Sverige. Jag blev 2022 invald i styrelsen för Alliance Française d’Upsal, och tackar djupt för att jag nu får träda in som vice ordförande.

Det ska bli roligt och spännande att tillsammans med ordföranden, styrelsen och alla medlemmar arbeta för Alliance Française d’Upsals välmående och framtid.

Véronique Simon, vice ordförande AFU