Petit déjeuner lördag 4 februari kl 10

Petit déjeuner med Carin Söderberg
Ofvandahls konditori, Sysslomansgatan 5, lördag 4 februari kl. 10–11.30

Carin Söderberg, sedan flera år ansvarig för bokcirkeln i AF och ledare för konversations- och litteraturcirklar i Uppsala Senioruniversitetet, leder årets första Pétit déjeuner.

Ingen föranmälan – var och en köper sin petit déjeuner.