Om oss

Välkommen till Alliance Français de Linköping!

Är du intresserad av Frankrike och den franskspråkiga världen? Franska språket talas i olika länder i alla världsdelar.

Vi bjuder in till föredrag om fransk politik, musik, historia och litteratur. Det gör vi i form av informella träffar som brukar äga rum på Folkuniversitetet i Linköping.

Låter det intressant? Gå med i vår förening och få en smak av Frankrike och fransk kultur.

Föredragen hålls för det mest på franska och ibland på svenska.

Alliance Française är en opolitisk organisation. Den är heller inte knuten till någon religion. Alliance Francaise bildades 1883 för att främja franska språket och kulturen. Vid den tiden var Frankrike ett land med många kolonier. För att kunna kommunicera med sina kolonier ute i världen, behövdes ett gemensamt språk. 1882 fick Frankrike allmän skolplikt, men det fanns en stor grupp vuxna som heller inte kunde läsa och skriva franska. Här gav Alliance Française en unik möjlighet för vuxna i Frankrike, men också för barn och vuxna i kolonierna att lära sig läsa och skriva på franska. De fick även tillgång till den franska kulturen och litteraturen. Alliance Française är fortfarande ledande i världen, när det gäller att förmedla och utbilda människor i franska som främmande språk. Alliance Français finns i alla världsdelar.

På kort tid bildades föreningar i många av Europas länder, Orienten, Amerika och Australien. Alliance Française finns i dag i 130 länder. Den första alliansen i Sverige grundades i Stockholm 1889. Som fjärde förening i landet bildades Allians Française i Linköping 1919. Det verkliga arbetet kom först i gång 1920. Några data för Allians Française i Linköping är:

45 medlemmar. Några nya medlemmar per år. 6 sammankomster per år. En vårutflykt varje år tillsammans med allianserna i Norrköping och Nyköping.

Totalt finns i dag 17 Alliance Française- föreningar i Sverige med totalt ca 3000 medlemmar.

Till skillnad från Alliance Français i andra länder, bedriver AF i Sverige ingen undervisning i franska språket.

Styrelsen i Alliance Français de Linköping

 

Eva-Lena Bard
Présidente
evalena.bard@gmail.com

 

 

Kenneth Anderini
kenneth.anderini@telia.com

 

 

Francesca Jouannet
Adjungerad
francesca.jouannet@utb.linkoping.se

 

Annika Morin
Adjungerad
annika.morin@utb.linkoping.se