Nätverket

Internationellt och nationellt nätverk

Alliance Française bildar ett internationellt nätverk. Varje år i januari äger en stor samling rum i Paris. De svenska föreningarna träffas också en gång per år för att hålla årsmöte, vart annat år i Stockholm och vart annat år hos någon av de andra allianserna i landet. De olika Allianserna anordnar föreläsningar och sammankomster som hålls på franska och svenska. Föredragen kan handla om politik, historia, mat och dryck, censurens historia, renässansens rebeller och mycket mer. Men har också innehållit konserter, filmvisningar.

De kan även innehålla vinprovning, ostkunskap och utflykter är andra verksamheter, alltid med en fransk inriktning förstås. 

Några gånger har utställningar i Länsmuseet eller Stadsbiblioteket ordnats. 

Unikt för Sverige

Till skillnad från Alliance Français i andra länder, bedriver AF i Sverige ingen undervisning i franska språket. Möjligheten att studera franska finns i det övriga skolsystemet. Men organisationen har skolor i många andra länder. Det hindrar inte att man som svensk kan resa till Paris och studera vid Alliance Française på Boulevard Raspail 101 eller på andra platser i Frankrike.

Alliance Français är idag en modern organisation som lever med sin tid, i kontakt med Institut Français (Franska institutet) i Stockholm. Ett nätverk finns mellan landets 14 Allianser som snart är 17. Ett månadsmöte, Réunion mensuel, hålls mellan föreningarna i Sverige, via länk.

Upptäck kartan över Alliance Française nätverk i Sverige här