Styrelsen

@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-2953372{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-253218{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-741275{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-2041605{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-3481697{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-1565419{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-1372499{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-2156660{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-1920787{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-4185635{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-2488104{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-1270676{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-4247110{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-229568{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-4139219{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-2385477{width: 50%;}}body.kc-css-system .kc-css-2953372{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-741275{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-3481697{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-1372499{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-1920787{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-2488104{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-4247110{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-4139219{width: 25%;}

Styrelsen för Alliance Française d’Östersund består av följande personer. Ta gärna kontakt med oss!

Stéphan Wininger

Ordförande

stephan@alliancefrancaise-ostersund.eu

Carsten Dencker

Vice ordförande

carsten@alliancefrancaise-ostersund.eu

Gunnel Mattsson

Sekreterare

gunnel@alliancefrancaise-ostersund.eu

Ariane Briant Kjellson

Kassör

ariane@alliancefrancaise-ostersund.eu

Karin

Medlemsregister och programbladsutformning

karin@alliancefrancaise-ostersund.eu

Jean-Pierre Lévy

Historiker

jeanpierre@alliancefrancaise-ostersund.eu

Malek Amarouche

Klubbmästare

malek@alliancefrancaise-ostersund.eu

Carina Hedman

Klubbmästare

carina@alliancefrancaise-ostersund.eu