Nätverket

FAFNätverkets historia

Alliance Française grundades 1883 i Paris för att främja det franska språket och den franska kulturen runt hela världen efter det franska nederlaget mot Preussen 1870. Det här fransktalande globala nätverket fungerar på ett franchisesystem, som innebär att skapandet av en ny Alliance Française kommer från ett lokalt initiativ och det innebär också att föreningarna regleras av lokala lagar, är självständiga och finansierar sig själv.

Idag omfattar nätverket mer än 800 Alliance française i 136 länder. Det har som främstamål att ge kurser i franska och att erbjuda ett fransktalande kulturprogram. Sedan 2007 är alla Alliance Française under beskydd av Fondation Alliance Française i Paris, som är ett stöd och en referens för alla föreningar.

Nätverket i Sverige

I Stockholm grundades 1889 den första svenska Alliance Française. Den följdes snabbt av Alliance Française i Uppsala och i Göteborg. Alliance Française i Östersund skapades 1946. Idag omfattar det svenska Alliance françaises nätverket 15 föreningar, som har en särskild ställning i främjandet av den fransktalande världen. På grund av den störra svenska traditionen av studieförbund som Medborgarskolan och Folkhögskolan, erbjuder de svenska Alliance française inga kurser i franska. Dock föreslår de många aktiviteter och konferenser i franska och svenska om fransktalande kulturer. Som en del av samarbetet mellan de olika Alliance française i Sverige, hålls ett nationellt möte varje år i en nätverksmedlems stad. År 2017 ägde detta möte rum i Stockholm. Här diskuteras tidigare och framtida projekt, såsom utveckling av partnerskap eller utbyte av föreläsare mellan de olika Alliance Française och städer i Sverige.