Sten Bernhardsson ny vice ordförande i Alliance française d’Upsal!

Vid föreningens årsmöte 24 maj valdes Sten Bernhardsson till ny vice ordförande efter avgående Åke Sörman och hälsades varmt välkommen. Här Stens presentation:

Frankrike och fransktalande länder har alltid legat mig mycket varmt om hjärtat. Intresset kommer hemifrån. Mina föräldrar studerade båda i Uppsala på 1950-talet och kom då i kontakt med Alliance française. Deras intresse har hållit i sig hela livet. De överförde båda två sin passion till mig vilket har gjort att jag har studerat och arbetat i Frankrike samt försöker resa dit så ofta jag kan.

Efter gymnasiet ville jag, som så många andra, ge mig ut i världen. Det blev resor för att hälsa på vänner som flyttat utomlands och en terminskurs i Aix-en-Provence vid Institut Franco-Scandinave. I Aix fördjupades mina kunskaper i franska språket och fransk kultur. Jag fick också en unik inblick i hur det varit att växa upp och leva i de franska kolonierna i början av 1900-talet genom den familj som jag var inneboende hos.

Till Uppsala kom jag 1989 för att studera, först religionsvetenskap sedan konstvetenskap. För mig har fokus alltid legat på sambanden mellan samhället, människors livsåskådningar och de olika konstarterna. Mitt examensarbete handlade om Sveriges deltagande i 1925-års världsutställning i Paris. Den blev en manifestation av svensk konstindustri, arkitektur och samhällsbygge samt bakomliggande filosofi.

Efter studietiden började jag arbeta med pedagogisk verksamhet och kulturturism. I korthet kan en tioårsperiod av mitt yrkesliv sammanfattas med kursverksamhet inom olika studieförbund och undervisning på Wiks folkhögskola under vinterhalvåret samt kulturresor i Frankrike under perioden maj-oktober. Med tiden fick jag också möjlighet att arrangera resor i Marocko.

Nästa fas i mitt liv tog vid 2003 då jag började veckopendla från Uppsala till norra Västmanland. Det blev knappt sex år som kulturchef i Fagersta kommun där mycket handlade om att lyfta fram Bergslagens kulturmiljöer och världsarvet Engelsbergs bruk, skapa programverksamhet och utställningar samt ansvara för kommunens bibliotek och kulturskola.

När möjligheten 2009 uppstod att både få bo och arbeta på ett och samma ställe, sökte jag och fick tjänsten som kulturdirektör i Uppsala kommun. Utgångspunkten i mitt uppdrag är att fungera som länken mellan kommunens förtroendevalda och de verksamheter som ligger inom kulturnämndens ansvarsområde. De senaste tio åren har vi tillsammans utvecklat mer ändamålsenliga lokaler för kommunens bibliotek och kulturverksamheter, omvandlat den kommunala musikskolan till en ny kulturskola, positionerat Uppsala som fristad för förföljda författare, påtagligt stärkt ställning för konsten i det offentliga rummet samt genomfört flera omfattande märkesår och projekt. Nu återstår att ta tag i uppdraget att ytterligare utveckla Uppsala konstmuseums verksamhet.

Jag tackar Alliance française d’Upsal för förtroendet att bli vald till föreningens vice ordförande. Jag ser fram emot att på ett lustfyllt sätt få sprida intresse för den franskspråkiga världen – nära och långt borta – tillsammans med föreningens ordförande, styrelsen och alla medlemmar och arbetsgrupper.

Sten Bernhardsson, vice ordförande AFU

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *