Arkiv

 Här kommer ni att hitta AFF aktiviteterna !

Program vår 2017

11 maj: Föreläsning om Djibouti, Mahad Ahmed Nour.

Program höst 2016

6 december: Film kväll, Sarahs Nyckel.

7 november: Föreläsning av Anna Franklin.