Föredrag

Program vår 2016

Hej alla AF-medlemmar!

Vi i styrelsen håller som bäst på med att göra ett program för vårterminen. Vi har ännu inte fått
alla uppgifter från alla inblandade, så därför är inte programmet färdigskrivet ännu. Det som är klart
är vilka datum vi ska träffas och vilka personer som kommer. Datumen är:
Onsdagen den 10 februari kl. 19.00, då vi börjar med vårt årsmöte.
Kl. 19.30 kommer vår föredragshållare Monika Stridsfeldt, från Högskolan Dalarna, att
tala om svenskars svårigheter när det gäller att lära sig franska språket.
Lokalen är Hyttgatan 28.

Torsdagen den 10 mars, då vi får besök av en författare, BIZ, från Québec.
Lokalen är då Högskolan, sal 1.

Tisdagen den 26 april, då vi kommer att hålla till på Högskolan. Jag saknar tyvärr f.n.
namnet på personen som ska föreläsa.

Jag återkommer med ett komplett program, så fort alla uppgifter är klara.