Sten Bernhardsson ny ordförande

Vid föreningens årsmöte 8 mars 2023 valdes Sten Bernhardsson till ny ordförande efter Maria Ripenberg som lämnar styrelsen. Sten har varit medlem i Alliance Française d’Upsal sedan 2009 och fungerat som föreningens vice ordförande sedan 2021.
Här Stens presentation:

Frankrike och fransktalande länder har alltid legat mig mycket varmt om hjärtat. Intresset kommer hemifrån. Mina föräldrar studerade båda i Uppsala på 1950-talet och kom då i kontakt med Alliance Française. Deras intresse har hållit i sig hela livet. De överförde båda två sin passion till mig vilket har gjort att jag har studerat och arbetat i Frankrike samt försöker resa dit så ofta jag kan.

Efter gymnasiet ville jag, som så många andra, ge mig ut i världen. Det blev resor för att hälsa på vänner som flyttat utomlands och en terminskurs i Aix-en-Provence vid Institut Franco-Scandinave. I Aix fördjupades mina kunskaper i franska språket och fransk kultur. Jag fick också en unik inblick i hur det varit att växa upp och leva i de franska kolonierna i början av 1900-talet genom den familj som jag var inneboende hos.

Till Uppsala kom jag 1989 för att studera, först religionsvetenskap sedan konstvetenskap. För mig har fokus alltid legat på sambanden mellan samhället, människors livsåskådningar och de olika konstarterna. Mitt examensarbete handlade om Sveriges deltagande i 1925-års världsutställning i Paris. Den blev en manifestation av svensk konstindustri, arkitektur och samhällsbygge samt bakomliggande filosofi.

Efter studietiden började jag arbeta med pedagogisk verksamhet och kulturturism. I korthet kan en tioårsperiod av mitt yrkesliv sammanfattas med kursverksamhet inom olika studieförbund och undervisning på Wiks folkhögskola under vinterhalvåret samt kulturresor i Frankrike under perioden maj-oktober. Med tiden fick jag också möjlighet att arrangera resor i Marocko.

Nästa fas i mitt liv tog vid 2003 då jag började veckopendla från Uppsala till norra Västmanland. Det blev knappt sex år som kulturchef i Fagersta kommun där mycket handlade om att lyfta fram Bergslagens kulturmiljöer och världsarvet Engelsbergs bruk, skapa programverksamhet och utställningar samt ansvara för kommunens bibliotek och kulturskola.

När möjligheten 2009 uppstod att både få bo och arbeta på ett och samma ställe, sökte jag och fick tjänsten som kulturdirektör i Uppsala kommun. Utgångspunkten i mitt uppdrag är att fungera som länken mellan kommunens förtroendevalda och de verksamheter som ligger inom kulturnämndens ansvarsområde. Sedan 2023 ansvar jag också för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet och arbetar därmed även på uppdrag av idrotts- och fritidsnämnden. Sedan 2009 har vi tillsammans utvecklat mer ändamålsenliga lokaler för kommunens bibliotek och kulturverksamheter, omvandlat den kommunala musikskolan till en ny kulturskola, positionerat Uppsala som fristad för förföljda författare, påtagligt stärkt ställning för konsten i det offentliga rummet samt genomfört flera omfattande märkesår och projekt. Just nu utvecklar vi ett nytt slottshistoriskt centrum som utgår från Uppsala slott men som kommer att länka samman Uppsalas kulturarv både genom utställningar, program och digital förmedling. Det är också glädjande att kommunens satsningar på Uppsala konstmuseums verksamhet har lett till publikrekord med mer än 100 000 besökare per år. De kommande årens utmaningar är framförallt att kunna tillgodose behoven av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i hela Uppsala i takt med att kommunen växer. En mycket spännande uppgift som kommer att prägla de kommande åren är Uppsalas ambition att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 och i det projektet kommer samverkan med civilsamhällets och näringslivets aktörer att vara avgörande.

Jag tackar Alliance Française d’Upsal för förtroendet att bli vald till föreningens ordförande. Föreningen grundades 1891 och jag ska göra mitt bästa för att förvalta föreningens arv samtidigt som den måste tillåtas att utvecklas i takt med tiden. Jag ser fram emot att på ett lustfyllt sätt få sprida intresse för den franskspråkiga världen – nära och långt borta – tillsammans med föreningens vice ordförande, styrelsen och alla medlemmar och arbetsgrupper.

Sten Bernhardsson, ordförande AFU