Petit déjeuner 3 september kl 10

Petit déjeuner med Véronique Simon
på Ofvandahls konditori lördag 3 september kl. 10–12

Véronique Simon, som är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, delar sina erfarenheter som både fransk medborgare och ”svensiska” i Frankrike. Hon är även styrelseledamot i Svenska FN- förbundet, och kan i viss mån dela sina erfarenheter därifrån, utifrån sitt ursprung. Att Véronique Simon kommer från Bretagne kan även komma på tal! 

Ingen föranmälan – var och en köper sin petit déjeuner.