Till våra medlemmar – föreningsmöte!

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA MEDLEMMAR I AFU:
Pricka för ett extrainsatt föreningsmöte i kalendern den onsdag 7 september kl. 18.30, Storgatan 11:

Föreningsmöte med föredrag och buffé. Carin Söderberg berättar om AFU:s bokcirkel och Solveig Fenet-Chantereau berättar lite om en förening för franska familjer i Uppsala, AFFU. Dagordning har kommit med separat kallelse. Föranmälan här: tidigast 29/8, senast 5/9. Buffé 100 kr, swish eller kontant. Som föreningsmedlem har du naturligtvis rätt att närvara vid föreningsmötet oavsett anmälan, men din anmälan underlättar för föreningen och är nödvändig för buffén.