Programme automne 2016

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos activités.

 

Le  mardi 27 septembre à 19h00 à Folkuniversitetet, S:t Larsgatan 44, salle 12

Viveka Adelswärd, professor emerita vid Linköpings universitet, presenterar på svenska Den franska grenen av familjen Adelswärd. Det är en spännande historia som börjar med Jean-Baptiste Bernadotte och slutar vid en grav på Capri. Föredraget bygger delvis på hennes bok Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull, som snart kommer i en fransk version och kommer att illustreras med unika fotografier.
Fyllnadsval av revisor: Valberedningen föreslår Susanne Eriksson.

 

Un verre amical sera servi après l’élection(50:-).

 

 

Le dimance 9 octobre à 14h30 à Fontänen, Vagnhallen (Gamla gamla brandstationen), Västra vägen 32

Observera tid och plats.
Napoleonsällskapet i Sverige inbjuder medlemmarna i Alliance française de Linköping att komma och lyssna på ett föredrag, Les îles de Napoléon, som hålls av David Chanteranne från Paris. Han är redaktör för föreningen Le Souvenir napoléoniens tidskrift La Revue du Souvenir Napoléonien. Föredraget grundar sig på hans bok L’insulaire. Les neuf vies de Napoléon. Föredraget simultantolkas från franska till svenska av Anne Silfverskiöld, ordförande i Napoleonsällskapet i Sverige.

 

Le vendredi 28 octobre à 19h00 à Folkuniversitetet, S:t Larsgatan 44, salle 12

Discussion ouverte autour de l’écriture romanesque avec Stéphanie Janicot, écrivaine et journaliste, sur le thème Comment la fiction, même la plus imaginative, est toujours le reflet du réel.

 

 

Après la conférence un petit souper (150 SEK) sera servi. Inscription (bindande) avant le 23 novembre auprès d’Ulla Starkhammar (tél. 013-60650) ou de Christer Grönevall (tél. 0705-778216christer.gronevall@gmail.com ).

 


Le  mercredi 30 novembre à 19h00 à Folkuniversitetet, S:t Larsgatan 44, salle 12

Franck-Gilles Miciol, enseignant à l´université de Linköping, vous proposera un voyage dans son Pays Basque natal, tout en vous faisant découvrir divers aspects physiques, historiques et culturels de cette région du sud-ouest de la France. Franck-Gilles insistera sur les traditions et les valeurs partagées par un peuple dont la spécificité, la langue et les origines sont toujours aujourd´hui un mystère.

 

Un verre amical sera servi après la conférence(50:-).

 

Soyez les bienvenus!

Medlem som inte har meddelat sin e-postadress uppmanas att sända den till christer.gronevall@gmail.com