Bli medlem

För att bli medlem i Alliance Française d’Halmstad fyller du i formuläret nedan och betalar den årliga medlemsavgiften: 250:-/år för enskild medlem, 300:-/år för familj. Entré icke medlem 60:-.

Betala in medlemsavgiften till plusgiro 54 77 50-0 AF Halmstad med angivande av ditt namn.