TIPS! – Tedans på Regina – Jean Cocteau – en queer historia om Jean Cocteaus liv, vänkrets och konstnärskap (2023)

Ordförande för Alliance Française d’Upsal, Sten Bernhardsson, följer upp vårens programkväll om Jean Cocteau med två eftermiddagar på Reginateatern i Uppsala.

Tedans på Regina – Jean Cocteau – en queer historia om Jean Cocteaus liv, vänkrets och konstnärskap

Programmet den 24 september tillägnas musiken, baletten, teatern och filmen. Pianisten och kompositören Per Wickström spelar några utvalda stycken som förknippas med Cocteaus scenkonst.

Den 1 oktober sätts fokus på poesin, litteraturen, modet, kabarén och bildkonsten. Anna Franklin är journalist, författare och frankofil är med och läser stycken ur några romaner av Cocteau och hans vänner.

I år är det 60 år sedan den franske kulturpersonligheten Jean Cocteau dog.
Han identifierade sig själv som poet samtidigt som han under sitt liv var verksam som såväl författare, dramatiker, filmskapare, bildkonstnär och designer.
Cocteaus betydelse för det franska konst- och kulturlivet under mellankrigstiden kan knappast överskattas.

Biljetter köps på Reginateatern. Se länkar nedan.

Reginateatern Uppsala | Teater och föreställningar i Uppsala – Tedans på Regina – Jean Cocteau-en queer historia

Reginateatern Uppsala | Teater och föreställningar i Uppsala – Tedans på Regina – Jean Cocteau-en queer historia

Jean Marais och Jean Cocteau, Venedig 1947 – Wikimedia Commons