Petit déjeuner lördag 1 april kl 10

Petit déjeuner med Carin Söderberg
Ofvandahls konditori, Sysslomansgatan 5, lördag 1 april kl. 10–11.30

Petit déjeuner med Carin Söderberg
Carin är sedan flera år ansvarig för bokcirkeln i AF och ledare för konversations- och litteraturcirklar i Uppsala Senioruniversitetet. 
Carin ersätter denna gång Jan Winter, som fått förhinder.

Ingen föranmälan – var och en köper sin petit déjeuner.